Изработка на сайт и софтуер по поръчка - ClearWare ООД
 
 

ClearWare ООД > Услуги > Mултимедия

Транскодиране и разпространение на мултимедия

С нарастването на възможностите и скоростите за мобилно разпространение на данни на дневен ред излиза възможността за предаване на мултимедийни данни към мобилни устройства. Интересен тук е фактът, че характеристиките и възможностите за мултимедийно възпроизвеждане на мобилните устройства варират в широки граници.

Нашият екип има опит в разработката на системи за хостинг на мултимедийни файлове и тяхното разпространение. Това включва и мобилните устройства.

Имаме опит в разработката на софтуер за определяне на възможностите на даденото мобилно устройство и прекодирането на мултимедийните файлове в реално време специално според даденото устройство. Това позволява да се направят услуги като мобилна телевизия или разпространение на мултимедийната галерия на сайтовете към мобилни устройства.

Също така можем да предложим гъвкави решения за транскодиране на мултимедия, качена на сайт и предаването и по Интернет, чрез мултимедиен стрийминг.