Изработка на сайт и софтуер по поръчка - ClearWare ООД
 
Начин на работа 

ClearWare ООД > За нас > Начин на работа

Начин на работа

Изработката на всеки софтуерен продукт и уеб сайт започва с идея. Но пътя от идеята до готовия продукт е доста дълъг и са необходими голямо количество проучвания, специфициране, разработка на дизайни (на визията и софтуера) и разбира се основно ефективни алгоритми. Както при всяка работа, некачественото изпълнение на която и да е от подготвителните работи излага на риск от провал целия проект.

Важна част от натрупания през годините опит от нашия екип е точно свързана с професионалната подготовка и документиране на целия процес на изграждането на проекта.


Работата протича в четири основни фази:

  1. Фаза на проучвания и изготвяне на спецификация;

  2. Фаза на дизайн;

  3. Фаза на разработка;

  4. Фаза на тестване;

  5. Създаване на съдържание;

1. Фаза на проучвания и изготвяне на спецификация:

Всичко започва със среща с клиента, на която се определят основните характеристики на проекта, целите му, дискутират се на достъпен език възможните начини на реализация и технологии.

След първоначалната среща мениджър на проекти прави проучване на пазара, написва и изпраща оферта на клиента, в която резюмира взетите на първоначалната среща решения и очертава възможните подходи на база разговори със колеги специалисти в различни области и направените проучвания.

Когато клиентът одобри офертата и се пристъпи към работа по проекта, мениджърът на проекти прави мащабно маркетингово проучване, както и прави оценка, като взима предвид силните и слабите страни на конкурентни проекти със същата насоченост. На база на тези проучвания разписва подробен документ, наречен „Спецификация за функционалността“, обхващащ всички поръчани от клиента функции и описва управляваните чрез проекта данни и връзките между тях, прави груби функционални дизайни на потребителските интерфейси и нахвърля насоки за външния вид на проекта. Този документ е най-важният за нашата работа и представлява неразделна част от „Договора за изработка на уеб сайт“ или „Договора за изработка на софтуерен продукт“.

Всички детайли в документа се коментират на среща с клиента и се отразяват всички евентуални корекции. На тази среща нашият колега се старае с всички възможни средства да онагледи връзките между управляваните данни и подробно да обсъди поръчаните функции. Целта на срещата е както клиента, така и нашия екип да са/добият с ясна представа за проекта, целите му и избраният подход за реализация. При по-сложни проекти се правят множество срещи и не се подписва договор преди всички дори минимални детайли да са изяснени.

Когато работата по Спецификацията е завършена се подписва договор и работата проекта официално започва.

2. Фаза на дизайн

Когато проектът включва и изработка на уеб сайт, нашият екип от дизайнери започва работа по проект за дизайн на лого. Когато е готов, той се изпраща на клиента за одобрение. В случай, че клиента има забележки или препоръки, нашият дизайнерски екип изготвя друг проект, като се съобразява с тях. Това се повтаря, докато клиента не одобри изцяло проекта за дизайн на лого. Много важно за този етап е съдействието от страна на клиента, което се състои в отправянето на подробни и своевременни забележки и препоръки. Разбира се, още при изготвянето на първия проект за дизайн на лого нашите колеги ще вложат целия си опит и професионализъм и в общия случай тяхната работа ще отговаря точно на представите и изискванията на клиента, както и на съвременните маркетингови тенденции.

След като имаме одобрен проект за дизайн на лого, започваме работата по проект за уеб дизайн. При него отново, клиентът може да нанася неограничен брой корекции. Тук нашите колеги освен с представите и изискванията на клиента се съобразяват с добрите практики, утвърдените уеб конвенции, актуалните в момента технологии и подредба на съдържанието, изискванията на търсещите машини и оптималното потребителско изживяване.

Междувременно, останалата част от екипа работи по дизайна на софтуера, базата данни и изграждат се потребителските интерфейси. Това са чертежи на хартия, които по-късно се използват във фазата на разработка.

3. Фаза на разработка

По създадените във фазата на дизайн чертежи, екипът ни започва да разработва софтуера на избраните за дадения проект езици за програмиране. По време на разработката на софтуера периодично се извършват различни тестове и оценки на сигурността, ефективността и качеството на кода. При необходимост се правят различни оптимизации.

Колегите от екипа ни го „нарязват“ (кодират на описателни езици) одобрените уеб дизайни, като съобразяват с основни уеб конвенции, с добрите практики и препоръките на търсещите машини, за да може сайтът да е удобен както за потребителите, който ще използват някои от модерните браузъри, така и за индексиране от търсещите машини, които „виждат“ сайтовете по съвсем различен начин (като конзолен, текстов браузър).

В края на фазата на разработка, софтуерът и кодът на описателен език се събират и проекта се завършва.

Клиентът може да следи и проверява по всяко време работата по проекта.

4. Фаза на тестване

След като фазата на разработка приключи, работата по проекта навлиза в последната фаза – фазата на тестване. Екипът ни провежда множество стрес тестове, тестове с огромни обеми данни, тестове с грешни входни данни, опити за пробиви в сигурността, тестове за работа под голямо натоварване, симулации на индексиране от търсеща машина и много други. В случай на нужда се правят оптимизации.

5. Създаване на съдържание

За да гарантираме максимално добри маркетингови резултати, както и за най-добро представяне пред търсещите машини, като опция предлагаме на клиентите си услуга по създаване на съдържане. Оптимизацията за търсещите машини в общия случай е синоним на оптимизация на съдържанието. Защото колкото и професионално да е структуриран, проектиран и реализиран един сайт, в случай, че съдържанието не е създадено професионално не могат да се очакват особени резултати тази насока. В случай, че клиента иска абсолютно гарантиран резултат, нашите колеги, ръководени от мениджъра на проекта ще се запознаят с дейността на клиента и ще създадат оптимизирано и качествено съдържание, което да гарантира максимално добри резултати в търсещите машини.


Всички документи, чертежи, изображения и код, генерирани при различните фази се поставят в картотека за проекта за по-нататъшни консултации при поръчка на нови функции, при планови оптимизации и при поддръжката.